آزمودگان چطور کار می کند؟

آزمودگان چطور کار می کند؟ ، امن با کاربری آسان

خریدران

شما نیاز به مشاوره یا خدمتی خاص دارید؟

آزمودگان جایی برای خلق خدمت بر اساس خواسته های شماست

۱ . در سایت جستجوکنید. خدمت و متخصص مورد نظرتان را پیدا کنید

بین عرضه کنندگان خدمت ، آنهایی که دانش، مهارت و یا تجارب‌شان به خواستهشما نزدیک تراست ، از نظر؛ قیمت ، زمان تحویل و سایر مولفه ها مقایسه کنید.

اگر سوالی داریداز آنها بپرسید و اگر سفارش خاص و متفاوتی دارید برای آنها درخواست بفرستید.

۲.آنچه می خواهیدرا به روشنی توضیح دهید

تا آنجایی که ممکن است با جزییات ، خدمت مورد نظر خود را شرح دهیدطوری که جای سوال و ابهامی برای متخصص و ارایه دهنده خدمت باقی نماند.

اگر نیاز استاطلاعات و فایل های مورد نظرتان را پیوست درخواست تان کنید و برای متخصص ارسالکنید.

۳.تراکنش های مالیخود را مدیریت کنید

پس از توافق با متخصص ، بهای خدمت را پرداخت نمایید(هرگز بیرون از سایت وجهی پرداخت نکنید).

تا زمانی که خدمتبه دست شما برسد و آن را تایید کنید، وجه پرداختی شما در سیستم پرداخت امن سایتنگهداری می شود.

۴.دریافت خدمت راتایید کنید

چنانچه سفارش‌تان را دریافت کرده اید، تکمیل سفارش و دریافت خدمترا در سایت تایید کنید.

پس از تایید شما، وجه متخصص به حساب ایشان منتقل خواهد شد.

اینک وقت آنست کهتجربه خود از این خرید و نظرتان را در مورد خدمت دریافتی و متخصص را در سایت ثبتکنید تا به دیگران هم در خرید کمک کنید.


متخصصان

آزمودگان فرصتی فراهم آورده است تا از دانش، تخصص  و مهارت‌تان بهره مند شوید.

به جمع ما بپیوندید. با خیال آسوده در یک فضای امن و شفاف خدمات‌تانرا معرفی کنید.

۱.خدمات تان را ثبتکنید

خدماتی را که امکان ارایه  آن را دارید. در سایت به تفکیک ، روشن و دقیق وهمراه جزییات کامل معرفی کنید.

از عکس های مناسبآنطور که در راهنمای سایت آمده ، استفاده کنید.

۲. بلافاصله پاسخدهید و در ارتباط باشید

پاسخ سوالات ، درخواست ها و پیام های خریداران را در کوتاه ترینزمان ممکن بدهید.

با حوصله و با مهربانی پاسخگو باشید. پیش نیازها و اطلاعات موردنیاز برای آماده سازی خدمت را به طور کامل از خریدار دریافت کنید.

سعی نکنیدانتظارات و خواسته مشتری را حدس بزنید حتما از او بپرسید.

۳.شهرت و اعتبارخود را گسترش دهید

تمام تلاش خود را به کار بگیرید تا خدمتی منحصربفرد و با کیفیت بهخریدار ارایه نمایید تا نه تنها رضایت او تامین شود بلکه او را خشنود و خوشحالسازد.

این اعتبار وشهرت شماست و در درآمد شما تاثیر قطعی خواهد داشت.