رده‌های متخصصین

(سیستم رده بندی )

مسیر خود را به سمت رده های بالا طی کنید

و از مزایای آن برخوردار شوید

رده ها

آزمودگان فرصتی برای تبدیل دانش، استعداد و یا مهارت به منبع دایمی درآمد فراهم می کند. بنابراین، سرمایه گذاری در ارتقاء خود، حفظ مشتریان و ارایه خدمات با کیفیت باعث خواهد شد تا به رده های بالاتر صعود کرده و یک در جدید برای افزایش درآمد شما باز شود.


medal 0 - رده‌های متخصصین

نو متخصص

بعد از پیوستن به سایت با سطح نو متخصص شروع می کنید. برای بالا بردن رده خود، شما را تشویق می کنیم که سخت و منصفانه کار کنید.

مزایا

تعریف خدمت با قیمت حداکثر ۵ میلیون تومان

گزینه های اضافه خدمت تا سقف ۵۰۰ هزار تومان

کمیسیون سایت:۲۰ درصد

تعداد گزینه های اضافه خدمت : حداکثر ۳ مورد

ویدیوی خدمت : حداکثر ۱ مورد


medal 1 - رده‌های متخصصین

متخصص یک ستاره

اگر ظرف ۳۰ روز گذشته ۵ میلیون تومان سفارش را کامل کرده اید و مشتریان خود را با رضایت بیش از ۹۰٪ حفظ کرده اید. تبریک می گوییم، شما متخصص رده یک شده اید!

پیش نیاز

در آمد حداقل ۵ میلیون تومان ظرف ۳۰ روز

نگهداری میانگین امتیاز ۴.۵ ستاره در ۴۵ روز گذشته

مزایا

تعریف خدمت با قیمت حداکثر ۱۰ میلیون تومان

گزینه های اضافه خدمت تا سقف ۷۰۰ هزار تومان

کمیسیون سایت :۱۸ درصد

تعداد گزینه های اضافه خدمت : حداکثر ۵ مورد

ویدیوی خدمت : حداکثر ۲ مورد 


medal 2 - رده‌های متخصصین

متخصص دو ستاره

اگر پس از دو ماه سخت کوشی به فروش حداقل ۵ میلیون تومانی و اعتبار و رضایت مشتریان در سطح ۹۵٪ یا بالاتر دست یافته اید، شما متخصص رده ۲ هستید.

کار خوب تان را ادامه دهید و بهتر شوید!

پیش نیاز

درآمد حداقل ۱۰ میلیون تومان

کسب میانگین امتیاز ۴.۷۵ ستاره طی ۶۰ روز آخر

مزایا

تعریف خدمت با قیمت حداکثر۱۵ میلیون تومان

گزینه های اضافه خدمت تا سقف ۹۰۰ هزار تومان

کمیسیون سایت:۱۶ درصد

تعداد گزینه های اضافه خدمت : حداکثر ۷ مورد

ویدیوی خدمت : حداکثر ۳ مورد 


medal 3 - رده‌های متخصصین

متخصص سه ستاره(برتر)

خوش آمدید به رده متخصصان برتر، شما به سختی کار کرده اید و بالاترین امتیاز را کسب کرده اید. برای شما، سفارشی در حال حاضر تبدیل به منبع جدی درآمد و و یک کار تمام وقت است.

پیش نیاز

این یک رده ویژه است که بر اساس پارامترهای ارزیابی مختلف و توسط تیم مدیریتی سایت به متخصصان خاص تعلق می گیرد.

مزایا

تعریف خدمت با قیمت بدون محدودیت

گزینه های اضافه خدمت تا سقف ۲ میلیون تومان

کمیسیون فروش ۱۵ درصد

تعداد گزینه های اضافه خدمت : حداکثر ۱۰ مورد

ویدیوی خدمت : حداکثر ۵ مورد