کارشناس ارشد باغبانی مشاوره طراحی و اجرای فضای سبز

سایر طراحی / طراحی و توسعه محصول
  • بدون امتیاز
  • فوری

100% امن

ارایه خدمت یا بازگشت پول

  • شما تنها قیمت نمایش داده شده را بدون هیچ هزینه پنهان پرداخت خواهید کرد.
  • مبلغ پرداختی شما در سیستم پرداخت امن نگهداری می شود تا خدمت را تحویل بگیرید.
  • خدمت مطابق سفارش تحویل می شود،در غیر اینصورت مبلغ پرداختی به حساب شما بر می گردد.

توضیحات خدمت

مشاوره در مورد نوع و گونه های مناسب کاشت در هر منطقه با توجه به اقلیم و
مقدار هزینه مشخص شده برای فضای سبزطراحی  و اجرای  فضای سبز شهری جنگل
کاری آبیاری تحت فشار و قطره ای