راه اندازی سرور محلی جهت وب ان وی آر و نرم افزار تحت شبکه

نرم افزار و فناوری اطلاعات / سایر
  • بدون امتیاز
  • 1 روز

100% امن

ارایه خدمت یا بازگشت پول

  • شما تنها قیمت نمایش داده شده را بدون هیچ هزینه پنهان پرداخت خواهید کرد.
  • مبلغ پرداختی شما در سیستم پرداخت امن نگهداری می شود تا خدمت را تحویل بگیرید.
  • خدمت مطابق سفارش تحویل می شود،در غیر اینصورت مبلغ پرداختی به حساب شما بر می گردد.

توضیحات خدمت

راه اندازی سرور محلی جهت وب ان وی آر و نرم افزار تحت شبکه  - خرید سرور وتجهیزات شبکه و اینترنت به عهده مشتری محترم می باشد - درصورتی که مشتری سرور و تجهیزات را داشته باشد پس از ارزیابی سرور راه اندازی می شود