-خدمات و مشاوره سرمایه گذاری و کسب و کار‌

سرمایه‌گذاری / مالی و سرمایه
  • بدون امتیاز
  • 3 روز

100% امن

ارایه خدمت یا بازگشت پول

  • شما تنها قیمت نمایش داده شده را بدون هیچ هزینه پنهان پرداخت خواهید کرد.
  • مبلغ پرداختی شما در سیستم پرداخت امن نگهداری می شود تا خدمت را تحویل بگیرید.
  • خدمت مطابق سفارش تحویل می شود،در غیر اینصورت مبلغ پرداختی به حساب شما بر می گردد.

توضیحات خدمت

مشاوره سرمایه گذاری در ایران و خارج از کشور با ارائه مستندات و تحلیل.
مدیریت سبد سرمایه.
خدمات اجرای سرمایه گذاری.

اطلاعات اضافه سفارش