ارایه و پرزنتیشن

avatar alirezaghanbari
بدون امتیاز
تدریس و اجرای انیمیشن دو بعدی دستی و دیجیتال کوتاه و تلویزیونی تدریس و اجرای انیمیشن دو بعدی دستی و دیجیتال کوتاه و تلویزیونی
تدریس و اجرای انیمیشن دو بعدی دستی و دیجیتال کوتاه و تلویزیونی
توافقی تومان
avatar yasser.amirsardari
بدون امتیاز
مجری گری مراسمات و همایش ها و جشن ها مجری گری مراسمات و همایش ها و جشن ها
مجری گری مراسمات و همایش ها و جشن ها
توافقی تومان
avatar kazem347
بدون امتیاز
تدریس خصوصی و آموزش نرم افزار مکانیک-تبدیل انرژی تدریس خصوصی و آموزش نرم افزار مکانیک-تبدیل انرژی
تدریس خصوصی و آموزش نرم افزار مکانیک-تبدیل انرژی
توافقی تومان
avatar mostafaomidibidgoli
بدون امتیاز
مشاوره پروپوزال ارشد و دکترا در گرایش های مهندسی مکانیک مشاوره پروپوزال ارشد و دکترا در گرایش های مهندسی مکانیک
مشاوره پروپوزال ارشد و دکترا در گرایش های مهندسی مکانیک
توافقی تومان