استانداردهای مدیریتی

avatar Emadmahmoudi
بدون امتیاز
دوره آموزشی آشنایی با الزامات استاندارد ISO/IEC17025 دوره آموزشی آشنایی با الزامات استاندارد ISO/IEC17025
دوره آموزشی آشنایی با الزامات استاندارد ISO/IEC17025
توافقی تومان
avatar husseingh
بدون امتیاز
مشاوره سیستمهای مدیریتی مشاوره سیستمهای مدیریتی
مشاوره سیستمهای مدیریتی
ثابت 1,000,000 تومان
avatar roozbehkhatibi
بدون امتیاز
استقرار الزامات پژو در کارخانجات قطعه سازی براساس چک لیست NSA استقرار الزامات پژو در کارخانجات قطعه سازی براساس چک لیست NSA
استقرار الزامات پژو در کارخانجات قطعه سازی براساس چک لیست NSA
توافقی تومان