توسعه و بهبود عملیات

avatar rezanezhad
بدون امتیاز
مشاوره و پژوهشگر خبره حوزه کشاورزی، امنیت غذایی، آبزیان، شیلات مشاوره و پژوهشگر خبره حوزه کشاورزی، امنیت غذایی، آبزیان، شیلات
مشاوره و پژوهشگر خبره حوزه کشاورزی، امنیت غذایی، آبزیان، شیلات
ساعتی 50,000 تومان
avatar alisotoudeh
بدون امتیاز
طراحی سیستم تولید و بهبود عملیات طراحی سیستم تولید و بهبود عملیات
طراحی سیستم تولید و بهبود عملیات
ساعتی 1,000,000 تومان
avatar ahniroomand
بدون امتیاز
طراحی، اجرا، احراز کیفیت و معتبرسازی اتاق تمیز – کلین روم ولیدیشن طراحی، اجرا، احراز کیفیت و معتبرسازی اتاق تمیز – کلین روم ولیدیشن
طراحی، اجرا، احراز کیفیت و معتبرسازی اتاق تمیز – کلین روم...
توافقی تومان
avatar dariushbahramian
بدون امتیاز
تحقیق و توسعه در زمینه تولید مواد پلیمری، پوشش، ورق اکسید منیزیم تحقیق و توسعه در زمینه تولید مواد پلیمری، پوشش، ورق اکسید منیزیم
تحقیق و توسعه در زمینه تولید مواد پلیمری، پوشش، ورق اکسید منیزیم
توافقی تومان
avatar Saeidreza
بدون امتیاز
پوشش دهی قطعات در برابر سایش و خوردگی پوشش دهی قطعات در برابر سایش و خوردگی
پوشش دهی قطعات در برابر سایش و خوردگی
ثابت 1,000,000 تومان
avatar mehditalaei
بدون امتیاز
عملیات حرارتی مواد آهنی و غیر آهنی عملیات حرارتی مواد آهنی و غیر آهنی
عملیات حرارتی مواد آهنی و غیر آهنی
توافقی تومان