طراحی فرآیند ساخت

avatar sajjad
بدون امتیاز
تولید قطعات سفارشی با دستگاه تراشکاری cnc و معمولی تولید قطعات سفارشی با دستگاه تراشکاری cnc و معمولی
تولید قطعات سفارشی با دستگاه تراشکاری cnc و معمولی
توافقی تومان
avatar javad
بدون امتیاز
طراحی،ساخت و تولید قطعات صنعتی طراحی،ساخت و تولید قطعات صنعتی
طراحی،ساخت و تولید قطعات صنعتی
توافقی تومان