مالی و سرمایه

avatar Redjvani
بدون امتیاز
-خدمات و مشاوره سرمایه گذاری و کسب و کار‌ -خدمات و مشاوره سرمایه گذاری و کسب و کار‌
-خدمات و مشاوره سرمایه گذاری و کسب و کار‌
ساعتی 4,000,000 تومان
avatar mohammadyazdani
بدون امتیاز
بورس و خدمات مربوطه بورس و خدمات مربوطه
بورس و خدمات مربوطه
توافقی تومان
avatar rezaasefi
بدون امتیاز
ارایه خدمات حسابداری و حسابرسی، مشاوره مالی و مالیاتی. حسابداری مدیریت و صنعتی ارایه خدمات حسابداری و حسابرسی، مشاوره مالی و مالیاتی. حسابداری مدیریت و صنعتی
ارایه خدمات حسابداری و حسابرسی، مشاوره مالی و مالیاتی. حسابداری...
ساعتی 50,000 تومان
avatar ali7861351
بدون امتیاز
کلیه امور مالی ، حسابداری ، قانون کار و تامین اجتماعی کلیه امور مالی ، حسابداری ، قانون کار و تامین اجتماعی
کلیه امور مالی ، حسابداری ، قانون کار و تامین اجتماعی
توافقی تومان
avatar anourmohammadi
بدون امتیاز
آموزش حسابداری بازار کار آموزش حسابداری بازار کار
آموزش حسابداری بازار کار
توافقی تومان
avatar anourmohammadi
بدون امتیاز
حسابداری مالیاتی حسابداری مالیاتی
حسابداری مالیاتی
توافقی تومان
avatar arash62
بدون امتیاز
مدیریت پیمان مدیریت پیمان
مدیریت پیمان
توافقی تومان