مدیریت و پردازش داده‌ها

avatar yahya614
بدون امتیاز
تدریس آمار و احتمالات تدریس آمار و احتمالات
تدریس آمار و احتمالات
توافقی تومان
avatar Alirezapourmohammad
بدون امتیاز
طراحی فرایندهای سازمان تحت استاندارد BPM با استفاده از نرم افزار بیزاجی طراحی فرایندهای سازمان تحت استاندارد BPM با استفاده از نرم افزار بیزاجی
طراحی فرایندهای سازمان تحت استاندارد BPM با استفاده از نرم...
توافقی تومان
avatar mrtaati
بدون امتیاز
تهیه داشبورد مدیریتی با اکسل تهیه داشبورد مدیریتی با اکسل
تهیه داشبورد مدیریتی با اکسل
ثابت 1,000,000 تومان
avatar fmhabibi
بدون امتیاز
طراحی فرمها و انجام امور مربوط به اکسل طراحی فرمها و انجام امور مربوط به اکسل
طراحی فرمها و انجام امور مربوط به اکسل
توافقی تومان