مهندسی معکوس

avatar Shirdal
بدون امتیاز
مهندسی معکوس مهندسی معکوس
مهندسی معکوس
ساعتی 100,000 تومان
avatar aligerami1978
بدون امتیاز
برنامه نویسی cnc،طراحی و مهندسی معکوس برنامه نویسی cnc،طراحی و مهندسی معکوس
برنامه نویسی cnc،طراحی و مهندسی معکوس
ساعتی 40,000 تومان
avatar ehsantaghavi
بدون امتیاز
طراحی و نقشه کشی صنعتی طراحی و نقشه کشی صنعتی
طراحی و نقشه کشی صنعتی
ساعتی 50,000 تومان
avatar mohyjj
بدون امتیاز
طراحی انواع پروژه‌های صنعتی طراحی انواع پروژه‌های صنعتی
طراحی انواع پروژه‌های صنعتی
ثابت 500,000 تومان
avatar mahdavi
بدون امتیاز
CMM ثابت و پرتابل CMM ثابت و پرتابل
CMM ثابت و پرتابل
ساعتی 50,000 تومان