خدمات Sajjad

avatar sajjad
بدون امتیاز
تعمیر ادوات کشاورزی تعمیر ادوات کشاورزی
تعمیر ادوات کشاورزی
توافقی تومان
avatar sajjad
بدون امتیاز
انجام پروژه های درسی، علمی، تجاری و اقتصادی توسط مجموعه office انجام پروژه های درسی، علمی، تجاری و اقتصادی توسط مجموعه office
انجام پروژه های درسی، علمی، تجاری و اقتصادی توسط مجموعه office
ساعتی 40,000 تومان
avatar sajjad
بدون امتیاز
انجام پروژه های طراحی مکانیک با نرم افزار catia و solidwork انجام پروژه های طراحی مکانیک با نرم افزار catia و solidwork
انجام پروژه های طراحی مکانیک با نرم افزار catia و solidwork
توافقی تومان
avatar sajjad
بدون امتیاز
تولید قطعات سفارشی با دستگاه تراشکاری cnc و معمولی تولید قطعات سفارشی با دستگاه تراشکاری cnc و معمولی
تولید قطعات سفارشی با دستگاه تراشکاری cnc و معمولی
توافقی تومان